Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în Planul de integritate