Mecanismul de raportare a încălcării legii

Modalități de primire a raportărilor interne (canale de comunicare a raportărilor interne)

În vederea protejării confidențialității identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și împiedicării accesului la raporatre al personalului neautorizat se stabilesc următoarele modalități de primire a raportărilor interne privind încălcări ale legii :

  1. Raportări în scris în format electronic

Raportări în scris în format electronic se pot depune pe adresa de e-mail dedicată: avertizari.integritate.mh@mmanpis.ro.

B.Raportări în scris pe suport de hârtie

Raportări în scris pe suport de hârtie se pot transmite prin poștă în plic închis în atenția persoanei desemnate sau se pot înmâna direct persoanei desemnate. Raportul se introduce într-un plic sigilat cu menţiunea Raportare internă privind încălcări ale legii”.

C.Raportare prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public, pe bază de programare telefonică.

În vederea protejării confidențialității identității avertizorului în interes public acesta va contacta telefonic persoana desemnată, respectiv doamna Chilom Amelia Mihaela.