Rezultatele campaniilor de control

Campanii de control in anul 2021

Rezultatele campaniei in domeniul Asistentei Sociale – Mehedinti

Raport privind campania națională de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă

Raport tematic de contorl 2017

Raport tematic judetean control profil risc ICC 2017
Raport tematic judetean control profil risc BGH(persoane incadrate in grad de handicap)

Campanii de control in anul 2017

Campania – controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de catre furnizorii privati de servicii sociale in centrele rezidentiale destinate persoanelor vrastnic
Campanie – control bazat pe evaluarea riscurilor in vederea constituirii profilului de risc pt programul indemnizatia pt cresterea copilului si stimulentul de insertie
Campanie – control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de VMG, ASF si Ajutor incalzire si a masurilor de simplificare a solicitarii beneficiilor
Campanie – controlul bazat pe evaluarea riscurilor al beneficiarilor incadrati intr-un grad de handicap
Campanie – controlul bazat pe evaluarea riscurilor(constituirea profilului de risc) al beneficiarilor incadrati intr-un grad de handicap
Campanie – controlul bazat pe profilul de risc aș beneficiarilor de indemnizatie de crestere si ingrijire copil
Campanie – controlul pensiilor de invaliditate
Campanie – verificarea accesului neingradit al persoanelor cu dizabilitati la institutiile publice si private
Campanie – verificarea respectarii standardelor minime de calitate de catre furnizorii de servicii sociale publici si privati