Declarații de avere și interese

Declarații de Avere și Interese 2024

NUME și PRENUME DECLARAȚIE de AVERE DECLARAȚIE de INTERESE
Vîlcu Loredana Georgiana DA 2024 DI 2024
Anghelescu Florin DA 2024 DI 2024
Balaban Loredana Alina DA 2024 DI 2024
Bîgiu Nicolae Bogdan DA 2024 DI 2024
Birău Marinela Vasilica DA 2024 DI 2024
Bîrsan Mihaela DA 2024 DI 2024
Bojincă Laurenţia DA 2024 DI 2024
Bolbotină Anișoara DA 2024 DI 2024
Chilom Amelia DA 2024 DI 2024
Cîciu Ovidiu Mihai DA 2024 DI 2024
Enea Diana Antoaneta DA 2024 DI 2024
Epuran Nicolina DA 2024 DI 2024
Gavril Teodora DA 2024 DI 2024
Hîrşovescu Carmen DA 2024 DI 2024
Ianc Marioara Valentina DA 2024 DI 2024
Lăpădat Fabiana DA 2024 DI 2024
Marcu Florentina Claudia DA 2024 DI 2024
Mihărtescu Radu Mircea DA 2024 DI 2024
Miu Mihaela Andreea DA 2024 DI 2024
Mladin Monalisa DA 2024 DI 2024
Moldoveanu Mariana DA 2024 DI 2024
Năstasie Gina Iuliana DA 2024 DI 2024
Pîrvulescu Beatrice DA 2024 DI 2024
Popescu Maria Irina DA 2024 DI 2024
Raducănescu Cristiana Anișoara DA 2024 DI 2024
Rusu Mariana DA 2024 DI 2024
Strinoiu Dragos DA 2024 DI 2024
Şuiu Irina DA 2024 DI 2024
Vatau Ileana DA 2024 DI 2024

 

Declarații de Avere și Interese 2023

NUME și PRENUME DECLARAȚIE de AVERE DECLARAȚIE de INTERESE
Cioc Loredana Georgiana DA 2023 DI 2023
Anghelescu Florin DA 2023 DI 2023
Balaban Loredana Alina DA 2023 DI 2023
Bîgiu Nicolae Bogdan DA 2023 DI 2023
Birău Marinela Vasilica DA 2023 DI 2023
Bîrsan Mihaela DA 2023 DI 2023
Bojincă Laurenţia DA 2023 DI 2023
Bolbotina Anisoara DA 2023 DI 2023
Chilom Amelia DA 2023 DI 2023
Cîciu Ovidiu Mihai DA 2023 DI 2023
Epuran Nicolina DA 2023 DI 2023
Gavril Teodora DA 2023 DI 2023
Hîrşovescu Carmen DA 2023 DI 2023
Ianc Marioara Valentina DA 2023 DI 2023
Lăpădat Fabiana DA 2023 DI 2023
Marcu Florentina Claudia DA 2023 DI 2023
Miu Mihaela Andreea DA 2023 DI 2023
Mladin Monalisa DA 2023 DI 2023
Moldoveanu Mariana DA 2023 DI 2023
Nastasie Gina Iuliana DA 2023 DI 2023
Pirvulescu Beatrice DA 2023 DI 2023
Popescu Maria Irina DA 2023 DI 2023
Raducanescu Cristiana Anișoara DA 2023 DI 2023
Rusu Mariana DA 2023 DI 2023
Strinoiu Dragos DA 2023 DI 2023
Şuiu Irina DA 2023 DI 2023
Vatau Ileana DA 2023 DI 2023

 

 Declarații de Avere și Interese 2022

NUME și PRENUME DECLARAȚIE de AVERE DECLARAȚIE de INTERESE
Cioc Loredana Georgiana DA 2022 DI 2022
Anghelescu Florin DA 2022 DI 2022
Balaban Loredana Alina DA 2022 DI 2022
Bîgiu Nicolae Bogdan DA 2022 DI 2022
Birău Marinela Vasilica DA 2022 DI 2022
Bîrsan Mihaela DA 2022 DI 2022
Bojincă Laurenţia DA 2022 DI 2022
Bolbotina Anisoara DA 2022 DI 2022
Chilom Amelia DA 2022 DI 2022
Cîciu Ovidiu Mihai DA 2022 DI 2022
Cioară Mihai DA 2022 DI 2022
Epuran Nicolina DA 2022 DI 2022
Gavril Teodora DA 2022 DI 2022
Hîrşovescu Carmen DA 2022 DI 2022
Ianc Marioara Valentina DA 2022 DI 2022
Lăpădat Fabiana DA 2022 DI 2022
Marcu Florentina Claudia DA 2022 DI 2022
Mladin Monalisa DA 2022 DI 2022
Moldoveanu Mariana DA 2022 DI 2022
Nastasie Gina Iuliana DA 2022 DI 2022
Pirvulescu Beatrice DA 2022 DI 2022
Popescu Maria Irina DA 2022 DI 2022
Raducanescu Cristiana Anișoara DA 2022 DI 2022
Rusu Mariana DA 2022 DI 2022
Strinoiu Dragos DA 2022 DI 2022
Şuiu Irina DA 2022 DI 2022
Vatau Ileana DA 2022 DI 2022
Vătuiu Mariana
DA 2022 DI 2022

 

Declarații de Avere și Interese 2021

NUME și PRENUME DECLARAȚIE de AVERE DECLARAȚIE de INTERESE
Cioc Loredana Georgiana DA 2021 DI 2021
Anghelescu Florin DA 2021 DI 2021
Balaban Loredana Alina DA 2021 DI 2021
Bîgiu Nicolae Bogdan DA 2021 DI 2021
Birău Marinela Vasilica DA 2021 DI 2021
Bîrsan Mihaela DA 2021 DI 2021
Bojincă Laurenţia DA 2021 DI 2021
Bolbotina Anisoara DA 2021 DI 2021
Chilom Amelia DA 2021 DI 2021
Cîciu Ovidiu Mihai DA 2021 DI 2021
Cioară Mihai DA 2021 DI 2021
Epuran Nicolina DA 2021 DI 2021
Gavril Teodora DA 2021 DI 2021
Hirşovescu Carmen DA 2021 DI 2021
Ianc Marioara Valentina DA 2021 DI 2021
Lăpădat Fabiana DA 2021 DI 2021
Lupu Adina Manuela DA 2021 DI 2021
Marcu Florentina Claudia DA 2021 DI 2021
Mladin Monalisa DA 2021 DI 2021
Moldoveanu Mariana DA 2021 DI 2021
Nastasie Gina Iuliana DA 2021 DI 2021
Pirvulescu Beatrice DA 2021 DI 2021
Popescu Maria Irina DA 2021 DI 2021
Raducanescu Cristiana Anisoara DA 2021 DI 2021
Rusu Mariana DA 2021 DI 2021
Strinoiu Dragos DA 2021 DI 2021
Şuiu Irina DA 2021 DI 2021
Vatau Ileana DA 2021 DI 2021
Vătuiu Mariana
DA 2021 DI 2021

 

Arhiva 2010-2020

 

Cioc Loredana Georgiana

DA nnnn reprezinta declaratia de avere anul nnnn
DI nnnn reprezinta declaratia de interese anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2011 DI 2010

 

Anghelescu Florin

DA nnnn reprezinta declaratia de avere anul nnnn
DI nnnn reprezinta declaratia de interese anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012

 

Raducanescu Cristiana Anisoara

DA nnnn reprezinta declaratia de avere anul nnnn
DI nnnn reprezinta declaratia de interese anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012 DI 2011 DI 2010

 

Băcărin Iulica

DA nnnn reprezinta declaratia de avere anul nnnn
DI nnnn reprezinta declaratia de interese anul nnnn
DA 2020 INCETARE ACTIVITATE DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017  DA 2016  DA 2014  DA 2013
DI 2020 INCETARE ACTIVITATE DI 2020 DI 2019 DI 2018  DI 2017  DI 2016  DI 2014  DI 2013

 

Băcărin Viorel

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018  DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012 DI 2011 DI 2010

 

Balaban Loredana Alina

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2011 DI 2010

 

Bîrsan Mihaela

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2013
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2013

 

Bojincă Laurenţia

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2014 DI 2013 DI 2012 DI 2011 DI 2010

 

Bolbotina Anisoara

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020
DI 2020

 

Chilom Amelia

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017  DI 2016 DI 2015 DI 2014  DI 2013

Cîciu Ovidiu Mihai

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012 DI 2011 DI 2010

Cioară Mihai

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018  DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2013
DI 2020 DI 2019 DI 2018  DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2013

 

 

Cîrjan Nadia

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese anul nnnn
DA 2016 DA 2015 DA 2014  DA 2013
DI 2016 DI  2015 DI 2014 DI 2013

 

 

Epuran Nicolina

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2016 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2016 DI 2013 DI 2012 DI 2011 DI 2010

Gavril Teodora

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018
DI 2020 DI 2019 DI 2018

 

Hirşovescu Carmen

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016  DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012 DI 2011 DI 2010

 

Ianc Marioara Valentina

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012 DI 2011 DI 2010

 

Lăpădat Fabiana

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012 DI 2011 DI 2010

 

Lupu Adina Manuela

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 D 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012 DI 2011 DI 2010

 

Manea Cornel

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese anul nnnn
DA-2019 DA 2018  DA 2017 DA 2016  DA 2015 DA 2014 DA 2011 DA 2010 DA 2009
DI-2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2011  DI 2010 DI 2009

 

Marcu Florentina Claudia

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019
DI 2020 DI 2019

 

Mladin Monalisa

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 D 2012 DI 2011 DI 2010

Mocofan Elena

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese anul nnnn
DA 2017  DA 2016 DA 2015  DA 2014 DA 2013 DA 2012  DA 2011  DA 2010
DI 2017 DI 2016  DI 2015 DI 2014 DI 2013  DI 2012 DI 2011 DI 2010

 

Moldoveanu Mariana

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015
DI 2020 DI 2019 DI 2018  DI 2017 DI 2016  DI 2015

 

 

Nastasie Gina Iuliana

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019
DI 2020 DI 2019

 

 

Petrescu Mihai

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese anul nnnn
DA 2018  DA 2017  DA 2016  DA 2015 DA 2014 DA 2013  DA 2012  DA 2011 DA 2010
DI 2018 DI 2017 DI 2016  DI 2015  D 2014 DI 2013  DI 2012  DI 2011  DI 2010

 

Pirvulescu Beatrice

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017

 

 

Popescu Maria Irina

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012
DI 2020 DI 2019 DI 2018  DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012

 

 

Roman Georgiana Violeta Alina

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese anul nnnn
DA 2017
DI 2017

 

Rusu Mariana

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012 DA 2011 DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012 DI 2011 DI 2010

 

Similaru Luminiţa

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese anul nnnn
DA 2018 DA 2017  DA 2016 DA 2015  DA 2014 DA 2013  DA 2012  DA 2011  DA 2010 DA 2009
DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012 DI 2011  DI 2010 DI 2009

 

Strinoiu Dragos

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018  DA 2017 DA 2016 DA 2015  DA 2014  DA 2013  DA 2012 DA 2011  DA 2010
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017  DI 2016  DI 2015  DI 2014 DI 2013 DI 2012  DI 2011 DI 2010

 

Şuiu Irina

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018 DA 2017 DA 2016 DA 2015 DA 2014 DA 2013 DA 2012
DI 2020 DI 2019 DI 2018 DI 2017 DI 2016 DI 2015 DI 2014 DI 2013 DI 2012

 

Vătuiu Mariana

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018
DI 2020 DI Vatuiu DI 2019 DI 2018

 

Vîlcu Emilian Cornel

DA_nnnn reprezinta declaratia de avere  anul nnnn
DI_nnnn reprezinta declaratia de interese  anul nnnn
DA 2020 DA 2019 DA 2018
DI 2020 DI 2019 DI 2018