Anunturi diverse

Anunt de vanzare mijloace fixe si obiecte de inventar, in vederea casarii

AJPIS-Mehedinti-PROCES VERBAL L.34/1998

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți organizează concurs în vederea ocupării unui post de expert extern, în afara organigramei, pe perioadă determinată, care să facă parte din echipa de implementare a proiectului „INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, contract de finanțare POCU/2/3/113589, în data de  03.08.2018, ora 900 –  proba scrisă și în data de 08.08.2018, ora 900 – interviul.

AJPIS Mehedinti Anunt si bibliografie pentru ocupare post expert extern-INTESPO AJPIS Mehedinti Formular inscriere pentru ocupare post expert extern-INTESPO Declaratie de consintamant prelucrare date cu caracter personal