Rapoarte și studii

RAPOARTE DE ACTIVITATE 

Raport anual de Activitate AJPIS Mehedinti 2022

Raport anual de Activitate AJPIS Mehedinti 2021

Raport anual de Activitate AJPIS Mehedinti 2020

Raport anual de Activitate AJPIS Mehedinti 2019

Raport anual de Activitate AJPIS Mehedinti 2018

Raport anual de Activitate AJPIS Mehedinti 2017

Raport anual de Activitate AJPIS Mehedinti 2016

Raport anual de Activitate AJPIS Mehedinti 2015

BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT – Legea nr.251/2004

AJPIS Mehedinti Lista bunurilor cu titlu gratuit primite in anul 2020

AJPIS Mehedinti Lista bunuri primite cu titlu gratuit in anul 2019

AJPIS Mehedinti Lista bunurilor cu titlu gratuit primite in anul 2018

AJPIS Mehedinti Lista bunurilor cu titlu gratuit primite in anul 2017

STRATEGII NATIONALE

Strategia privind o reglementare mai bună 2014-2020
Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 
Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și Planul Operațional privind implementarea strategiei naționale

Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi reducerea sărăciei
Studiu de fundamentare pentru Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020