Programe și strategii

Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2014 pentru aprobarea strategiei privind mai buna reglementare 2014 – 2020

Strategia-pentru-consolidarea-administratiei-publice-2014_2020

Strategia-nationala-privind-incluziunea-sociala-si-reducerea-saraciei-2015_2020

 

Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și Planul Operațional privind implementarea strategiei naționale MO737_22sep16 MO737Bis_22sep16
Studiu de fundamentare pentru Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020