Contact

DATE DE CONTACT

Adresa:
Bld. Carol I, nr. 3, Drobeta Turnu-Severin, Mehedinti
Telefon: 0252313860
Fax: 0252313860
E-mail: ajpis.mehedinti@mmanpis.ro
Website: www.mehedinti.mmanpis.ro
Program de funcționare: Luni – Joi 08:00 – 16:30, Vineri 08.00 – 14.00
Program de audiente:      Luni 10:00 – 12:00, Vineri 10.00 – 12.00

Call Center 0219309 – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială


PETIȚII

Definiţia petiţiei:
Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile pot fi depuse direct la sediul ANPIS sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail.
ANUNŢ
Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).
De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

Formular depunere petiție


    Formular de contact


      Localizare pe harta AJPIS