Formare profesională

Autorizare

CERERE TIP pentru inscrierea in Lista de evaluatori si Lista de specialisti CAJ Mh feb 2018

Lista documentelor

 

Taxa de autorizare
ART. 39 din O.G  Nr. 129/2000 din 31 august 2000    *** Republicată, privind formarea profesională a adulţilor:
(1) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională plătesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.
(2) Nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

 

TAXA AUTORIZARE (2 SALARII MINIME BRUTE PE TARA GARANTATE IN PLATA)

6000 LEI/ PROGRAM AUTORIZAT 

A.J.P.I.S. MEHEDINTI

COD FISCAL:   24752361

CONT BANCAR :   RO20TREZ4615032XXX004736

 

Obligații furnizori autorizați

Generalitati

Instructiuni

 

Lista furnizorilor de formare autorizați

Registru_FPA- MEHEDINTI 2023

Registrul-frurnizori-transfrontalieri MH 2023

Registrul-Furnizorilor-de-Formare-Profesionala-a-Adultilor-Neautorizati-RNFFPNEA MH 2023

Noul RNFFPA Mehedinti – 2021

Registrul-Furnizorilor-de-Formare-Profesionala-a-Adultilor-Neautorizati-RNFFPNEA MH – 2021

Registrul-frurnizori-transfrontalieri MH – 2021

Noul RNFFPA Mehedinti – 2019

Noul RNFFPA Mehedinti – valabil 2018 mai

RJFFPA Mehedinti (2004 – 2017)

Registrul judetean al furnizorilor de formare profesionala a adultilor Mehedinti (2013-2017)

 

Date de contact și informatii utile

ANUNT SELECTIE SPECIALISTI

CERERE MENTINERE IN BAZA DE DATE

Date contact CAJ si STJ Mehedinti

Secretariat tehnic C.A.J Mehedinti:
Birsan Mihaela – e-mail: birsan.mihaela@mmanpis.ro; ajpis.mehedinti@mmanpis.ro

Tel/Fax:0252313860 (int. 15)

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională – Mehedinți

Nume și Prenume Instituția/organizația reprezentată Calitatea
Loredana Georgiana CIOC Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți președinte
Beatrice Claudia PÎRVULESCU Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți președinte supleant
Ioan SURU Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă membru titular
Luminița Florentina POPESCU CNIPMMR – Drobeta Turnu Severin membru titular
Viorel CONSTANTINESCU Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA Filiala Mehedinți membru titular
Medana Lorena VESELU Inspectoratul Școlar Județean membru titular
Mariana BĂLOI Inspectoratul Școlar Județean membru titular
Corina Elena CIORĂSCU Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă membru supleant
Ioana BAETONIU CNIPMMR – Drobeta Turnu Severin membru supleant
Elena GHENCIU Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA Filiala Mehedinți membru supleant

 

Legislație

1.-Ordonanta-Guvernului-129-din-2000-privind-formarea-profesionala-a-adultilor-03.03.2017

2.-Hotararea-Guvernului-nr.-522-din-2003-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-OG-129-pe-2000-03.03.2017

3.-Ordinul-nr.-166-din-2017-privind-aprobarea-tarifelor-pentru-plata-membrilor-comisiilor-de-autorizare-evaluatorilor-si-specialistilor-03.03.2017

4.-Ordinul-nr.-353-pe-5202-din-2003-pentru-aprobarea-Metodologiei-de-autorizare-a-furnizorilor

5.-Ordinul-nr.-501-pe-5253-din-2003-pentru-aprobarea-Metodologiei-certificării-formării-profesionale-a-adulţilor

6.Nr. 4543468 din 23 august 2004

7.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016

Instructiunea nr. 3 din 23.10.2017

Anexa 1 la Instructiunea nr. 3 din 23.10.2017-WORD

Instructiunea nr.4 din 25.01.2018 Privind selectia evaluatorilor de furnizori si programe de formare profesionala

Instructiunea nr.5 din 25.01.2018 cu privire la autorizarea programelor de formare profesionala organizate pentru Mentor