Formulare tip beneficiari


Alocație de stat

Declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției.Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de ANPIS/AJPIS cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.”

 

Indemnizație creștere copil / stimulent / indemnizatie de acomodare

Formulare Indemnizatie Crestere Copil (ICC)

 (Nota:Cererea va fi insotita de declaratiile de mai sus)

Formulare Indemnizatie acomodare

nota: Cererea va fi completata si semnata olograf cu urmatorul text:

Declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției.
Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de ANPIS/AJPIS cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.”

 

 

Formulare Stimulent de Insertie(ICC)

Alocație de plasament

Ajutor pentru încălzirea locuinței/Venit minim garantat/ Alocația de susținere a familiei

Nota: Incepand cu 25.05.2018 toate cererile vor fi insotite de declaratia de mai sus

Altele