Secretari tehnici C.A.J Mehedinti:
Chilom Amelia – Inspector social –     e-mail: chilom.amelia@mmanpis.ro
Birsan Mihaela – Consilier juridic –     e-mail: birsan.mihaela@mmanpis.ro

Tel/Fax:0252313860 int 31

Taxa de autorizare
ART. 39 din O.G  Nr. 129/2000 din 31 august 2000    *** Republicată, privind formarea profesională a adulţilor:
(1) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională plătesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.
    (2) Nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.